Защо компаниите се нуждаят от независими услуги за проверка на качеството на софтуера?

Компаниите за разработка на софтуер разчитат на вътрешни екипи за QA от години. Докато някои го направиха успешно, повечето от тях не го направиха. Софтуерните компании с вътрешен QA изпитват често срещана дилема да поддържат уменията и експертния опит на своя екип, за да постигнат очакваното качество. Тук външен доставчик на QA услуги носи предимствата на усъвършенствани съоръжения за тестване и екипи от експерти по тестване. Нека обсъдим някои от ключовите предимства на партньорството със специализирани доставчици на услуги за тестване:

Възможност за спазване на стриктни срокове

Ако осигуряването на качеството се провали, софтуерът претърпява срив. Екипите за разработка на софтуер трябва да работят под постоянен натиск за спазване на крайните срокове. Такива сценарии често водят до неефективно тестване и осигуряване на качеството. Специализираните QA екипи имат необходимия опит в справянето с тези срокове, което позволява на екипа Dev да съсредоточи усилията си върху развитието на проекта.

точност

Точността не е задължителна, когато става въпрос за осигуряване на качество. В наши дни компаниите за разработка предпочитат подхода DevOps за тестване и QA, което означава, че вътрешните екипи интегрират разработката и тестването на софтуер като един процес. Въпреки това, разработчиците на софтуер често се оказват в гореща вода, когато трябва да намерят бъгове и грешки в структурата на своя код. Винаги има възможност за пристрастно проследяване на грешки. От друга страна, независимите софтуерни QA услуги гарантират честен подход, който в крайна сметка води до висококачествен продукт.

Намалени усилия

Чрез аутсорсинг на процеса на осигуряване на качеството, разработчиците на софтуер могат да премахнат необходимостта от инвестиране в инструменти и други ресурси за тестване и QA. Екипите за тестване по заявка спестяват значително време и пари на компания за разработка на софтуер, които могат да се използват за изследвания и разработки.

Изчерпателен ресурс за тестване

Независим доставчик на софтуерни QA услуги предлага пълна гама от услуги за осигуряване на качеството и тестване. Тези доставчици предлагат изчерпателна пътна карта за разработчиците по отношение на инструментите и процесите, които да се използват за тестване и осигуряване на качеството, което улеснява екипа на Dev да проследява грешките и да прави необходимите актуализации. Затова силно се препоръчва компаниите за разработка на софтуер да се свържат с професионални доставчици на QA услуги за помощ възможно най-скоро, за да открият бъговете и грешките възможно най-рано.

Заключение

Тестването и осигуряването на качеството е повтарящ се процес за компаниите за разработка на софтуер. Докато тестването е неразделна част от жизнения цикъл на разработката, не е жизнеспособно да има специализиран вътрешен екип за работата. В такива случаи експертно съоръжение за тестване позволява на бизнеса да постигне стандартите за качество и да гарантира очакваната ефективност.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.