Значението на зелените компютри

Зелените компютри са нова тенденция, при която компаниите се опитват да постигнат необходимия бизнес растеж, без да вредят на околната среда. Това е от полза за околната среда, тъй като компаниите се грижат за изхвърлянето на електронни отпадъци по ефективен начин, така че околната среда да не бъде засегната. В днешния свят хората наистина забелязват важността на зелените технологии и начините, по които те помагат на планетата. По този начин потребителите свързват компаниите със зелени резултати с по-добра стойност на марката.

Какво всъщност представляват екологичните компютри?

Това е изучаване и практика за използване на електронни ресурси по ефективен начин. Чрез тази практика неблагоприятните ефекти на електрониката върху околната среда могат да бъдат сведени до минимум. Той насърчава ефективното производство, използване и изхвърляне на електронни компоненти. Ето някои от целите:

• Максимизиране на енергийната ефективност

• Наблегнете на рециклирането

• Намаляване на опасните материали

Защо електронните отпадъци са важни?

Един от основните проблеми, пред които е изправен днешният свят, е увеличаването на количеството електронни отпадъци. Електронните отпадъци представляват повече от 70% от всички опасни отпадъци. Производството на определени компютърни части включва използването на голям брой токсични материали, вредни химикали, тежки метали, пластмаси, които не могат лесно да бъдат изгорени. Такива материали при изгаряне могат лесно да замърсят подпочвените води, а също и околната среда.

Използване на технологията:

Зелените компютри са необходимостта на момента. Той насърчава използването на всички възможни мерки за пестене на енергия и подобряване на живота на електронните компоненти.

Чрез използването на някои от тези техники енергията може да се използва ефективно.

Кодиране и алгоритми: Правилното кодиране и използването на най-добрите алгоритми ще намали натоварването на компютърните сървъри, като по този начин ще намали потреблението на енергия. За да се сведе до минимум натоварването на сървъра, кодирането трябва да се извършва по начин, който осигурява оптимално използване на кеша и функциите за валидиране. Алгоритмите, които са интелигентно написани само с няколко реда код, също могат да помогнат за ефективното използване на сървърите.

Тънки терминални устройства: При този подход по-голямата част от изчисленията се извършват на сървърите. Устройствата, които се използват за свързване със сървъри, са много тънки, използват само една осма от общата мощност, използвана в нормалните настолни компютри.

Управление на енергията: Това включва задаване на предварително зададеното време в компютрите и техните компоненти като твърди дискове, RAM и т.н. След предварително определеното време компютърът се изключва, когато не се използва.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert