Значение на решенията за медицинско фактуриране

Когато става въпрос за оптимизиране на вашия цикъл на приходи, за да осигурите безпроблемно функциониране на вашите медицински практики, тогава медицинското таксуване е единственото решение за увеличаване на рентабилността и паричния поток. Когато пациент посети каквото и да е медицинско заведение, има някои разходи, направени от медицинския отдел, а също така има и някои допълнителни разходи, когато те удължат лечението си, които по-късно могат да бъдат поискани от доставчика на застраховка на пациента. В този процес услугите за медицинско фактуриране помагат на клиниката да поиска сумата от доставчика на застраховка, без да оставя персонала на клиниката да се притеснява от процеса.

За да поеме вашата най-отнемаща задача, услугата за медицинско фактуриране с ръце на експерти и мощни технологии гарантира, че вашата медицинска практика работи с максимална ефективност и по-висока рентабилност.

Тяхна отговорност е да проверяват дали медицинските искове на клиентите се обработват правилно и се подават навреме. Таксуването се извършва по много ефективен начин, за да се даде възможност за максимално възстановяване на разходите за всички подадени искове.

Цикълът на фактуриране започва веднага след като информацията за пациента бъде записана и актуализирана, така че лекарският кабинет трябва да се консултира със застрахователния доставчик относно техните специфични изисквания за фактуриране.

И с това започва съвършенството, с което практиците и експертите изпълняват задачата си за намаляване на грешките и оптимизиране на този цикъл. Въпреки това, дори с напреднала технология и надграден софтуер, е трудно да останете без грешки.

Така че, преди да се впуснете в тази професия, бъдете сигурни, че сте наясно с важните аспекти на медицинското таксуване, за да увеличите и оптимизирате цикъла на приходи за компанията.

1. Демографски данни: Подаване на правилни данни, свързани с името, адреса и телефона на пациента, работата, застраховката и проверка на допустимостта.

2. Въвеждане на такси: присвояване на подходяща стойност в $ според кодирането и подходящия график на таксите след създаване на акаунт на пациенти. Въз основа на конкретните акаунти, таксите за правила се въвеждат в медицинското таксуване на клиента. Грешно въвеждане на такса може да доведе до отказ на искове.

3. Транзитни искове: процент на електронните искове и време от въвеждане на таксата до предаване.

4. Последващи плащания: всички платци или изпращат обяснение за ползите, или известие за електронен превод към плащането на вземане. Отрицателното салдо преобладава за иска, когато офисът на клиента се забави или с отговора на чека на платеца, или с изпращането на съвет за електронен превод и обяснение на ползите.

5. Управление на отказите: чрез извършване на бързи корекции по време на публикуване на плащания и как да проследите причините за отказ.

6. Неплатени и обжалвания: те са по-сложни от искове за отказ и изискват извършване на последващо обаждане, за да се провери състоянието на чека, който не отговаря.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert