Какво е компютърен софтуер, приложен софтуер и системен софтуер?

Софтуерът на компютъра се отнася до програма (или група от програми), които дават инструкции на компютъра какво да прави и как да работи. Софтуерните програми могат да предоставят една основна задача или няколко основни задачи.

Като пример, една програма, предназначена за редактиране на цифрови снимки, има една ключова задача (т.е. да позволи редактиране на снимки) – естествено тя би имала множество подзадачи (т.е. премахване на червени очи, функции за корекция на цвета, преоразмеряване и изрязване/изрязване на изображение).

От друга страна, операционната система на компютъра (сложна част от софтуера, която основно обработва и управлява целия компютър) ще изпълнява много основни задачи – например обработка на вход и изход (т.е. потребителят въвежда с ключова дума или идва аудио без високоговорители), разпределение на паметта, управление на хардуерните компоненти на компютъра (това са електрическите компоненти, които захранват компютъра) и много други.

Софтуерът може да бъде групиран приблизително в две групи: приложен софтуер и системен софтуер. По същество софтуерът, който улеснява само една основна задача (например софтуер за редактиране на снимки, както е в горния пример), ще се счита за приложен софтуер. Това е противоположно на системния софтуер, който се отнася до сложни, многозадачни програми, които помагат за стартирането на цялата система – като операционна система.

Тези две основни групи софтуер са разгледани по-подробно по-долу:

Приложен софтуер

Това е софтуер, който е инсталиран на операционна система (вижте „Системен софтуер“ по-долу за повече информация). Както бе споменато по-горе, този тип софтуер има тенденция да изпълнява само една основна задача. Друг пример за приложен софтуер би бил уеб браузър: това е програмата, която вероятно използвате в момента, за да видите тази статия. Примерите за браузър включват Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox. Накратко, тяхната основна задача/функция е да ви улеснят в сърфирането в интернет.

Други видове приложен софтуер са както следва:

  • Обработване на текст – този тип софтуер ви позволява да въвеждате документи и писма. Примерите включват Microsoft Office Word и Open Office.
  • Антивирусен софтуер – този тип софтуер помага да се защити вашата компютърна система срещу злонамерени заплахи като вируси и злонамерен софтуер. Примерите включват Norton Antivirus, Kaspersky Antivirus и AVG Anti-virus.
  • Редактиране на снимки – този тип софтуер може да се използва за редактиране и манипулиране на снимки и други цифрови изображения по различни начини. Примерите включват Paint.net, Corel PaintShop Pro и Adobe Photoshop.

Системен софтуер

Този тип софтуер е доста точно описан като в основата на всяка компютърна система. Без системен софтуер компютърът не би могъл наистина да функционира. Накратко, той управлява всеки аспект на компютърната система – от това как хардуерът взаимодейства със софтуера („драйвери“) до предоставянето на потребителя на интерфейс и платформа за взаимодействие със системата („операционна система“). В операционна система – или „ОС“ – е софтуерът, който се зарежда след включване на компютъра. Това е мястото, където е инсталиран целият приложен софтуер. Примерите за ОС включват Microsoft Windows (XP, Vista, 7 и т.н.), Linux (Ubuntu, CentOS) и Apple Mac OS X.

Други видове системен софтуер включват устройства за задвижване (те карат хардуерните компоненти да функционират правилно със софтуера и компютърната система) и комунални услуги (те се наричат ​​още „помощни инструменти“ и помагат за наблюдение, поддръжка, проверка и анализ на различни части на компютър; като например „Диспечер на задачи“ и „Дефрагментиране на диск в операционни системи Windows).

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert