Как нововъзникващите технологии оформят бъдещето на глобалната икономика

Светът е на прага на цифрова революция, като иновациите нарушават начина, по който правим всичко, от използването на уреди и джаджи до извършването на финансови транзакции.

Нови класове активи

Дигиталната икономика расте с бързи темпове по целия свят. Настоящата цифрова икономика се характеризира със създаването на нови класове активи и цифровизацията на традиционните активи. Нововъзникващите технологии, като блокчейн, изкуствен интелект (AI), интернет на нещата (IoT) и 3D печат, играят основна роля в подхранването на този растеж.

Новите технологии включват активи, които имат потенциала да доминират световната икономика в бъдеще. Например блокчейнът има виртуални монети и токени, чиято популярност е нараснала експоненциално за кратък период от време.

Големите играчи влизат в играта

Блокчейнът позволява на потребителите да извършват транзакции сигурно и много по-бързо от традиционните методи. Характеристиките на блокчейна привлякоха много известни технологични и финансови компании, включително IBM, Oracle, JP Morgan Chase и Boeing. Например IBM наскоро се обедини със Stronghold, компания за финансови технологии, за да пусне обезпечена с долари криптовалута, наречена Stronghold USD. Тази виртуална валута е пример за това как доверието на потребителите в традиционен актив (фиатна валута USD в този случай) се използва за поддържане на цифров актив.

Има и примери, при които компании комбинират две нови технологии, за да предоставят решения за бъдещето. Аерокосмическият гигант Boeing наскоро обяви сътрудничество с компанията за изкуствен интелект SparkCognition за разработване на решения за управление на трафика, използващи блокчейн за безпилотни летателни апарати.

The Game Changer

Токенизирането на активи не се ограничава до традиционни активи като валути. Новият пазар може да използва присъщата стойност на голямо разнообразие от активи, за да осигури токени за сигурност. Блокчейнът може да бъде разграничителен фактор между токените за сигурност и традиционните ценни книжа. Използването на интелигентни договори в блокчейна елиминира необходимостта от посредник, като по този начин намалява разходите за прехвърляне. Тази използваемост на блокчейна има потенциала да повлияе значително на традиционната банкова система. Може също да елиминира необходимостта от пари като средство за обмен, тъй като всички активи са ликвидни, незабавно достъпни и делими.

Автоматизацията и изкуственият интелект вече са оставили своя отпечатък на много пазари. Алгоритмите за търговия изпревариха човешките търговци. В производствения сектор машините са заели много от работните места, изпълнявани преди това от хората.

Необходимост от нова рамка

В тази бързо променяща се икономика вече не е възможно да се разчита на традиционни модели и методи за вземане на решения. За да сме в крак с новите разработки, като DAO, AI, VR, P2P и M2M, е наложително да разработим нова рамка. С други думи, трябва да преминем отвъд умствените модели на Munger и да се съсредоточим върху цифровите модели, като мрежови теории и модели на експоненциален растеж.

Дигитализацията на нашата икономика се извършва с бързи темпове. С времето ще получим по-ясна картина кои развития ще доминират тази нова икономика на уеб 3.0, но е ясно, че тази икономическа революция се извършва в глобален мащаб.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert