Клиентите наистина ли искат бизнесите да използват изкуствен интелект?

Броят на новинарските доклади, подчертаващи потенциалните рискове и клопки на изкуствения интелект, биха накарали бизнеса да повярва, че обикновеният човек е предпазлив към ИИ, но се оказва, че отговорът е по-нюансиран от това. С напредването на изкуствения интелект клиентите научават повече за ролята, която той ще играе в живота им в личната и професионалната сфера. Много от по-ранните предположения се оказват погрешни, а някои все още се обсъждат.

Повечето хора изпитват едно опасение, когато става въпрос за AI – те се страхуват, че хората масово ще загубят работата си заради RPA и интелигентните машини. Оказва се, че за повечето хора това не е съществено притеснение. Има безброй задачи, които компютрите могат да изпълняват с по-голяма точност и ефективност от хората. По-голямата част от тези елементи, като широкомащабно въвеждане на данни, не са задачи, които хората трябва да държат особено на първо място.

Според доклад на Harvard Business Review от 2016 г. повечето клиенти имат благоприятно мнение за използването на AI в бизнеса. HBR обаче заявява, че положителната перспектива зависи до голяма степен от техните минали срещи с изкуствения интелект и способността на компаниите да прилагат AI по начин, който осигурява реални ползи за потребителя.

Контрол на качеството – повечето клиенти са станали жертва на човешката грешка. Хората се уморяват, правят грешки и пренебрегват важни детайли. След като клиентите разберат, че AI премахва голям процент от границата на грешка, те са склонни да подкрепят приемането на софтуер и технология за машинно обучение. Много компании вече използват софтуер за машинно обучение, който подобрява изживяването на клиентите и осигурява по-голямо спокойствие.

Повторение, а не конкуренция – клиентите гледат благоприятно на интелигентната автоматизация, когато знаят, че това е идеалният инструмент за извършване на повтарящи се задачи, които повечето хора не правят или физически не могат да извършват ефективно. Това изчиства всяко погрешно схващане за AI като заместител на всички роли. HBR заявява, че въпреки че ще има известна подмяна на човешките функции, това не е достатъчно, за да изплаши клиентите – особено когато разбират природата на машинното обучение и мястото му в работния процес.

Подобряване на човешкия живот – според друг доклад на Harvard Business Review, изкуственият интелект вече се използва за подобряване на лечението на рака и научните изследвания. Бизнесът се възползва от силата на когнитивната технология и софтуера за машинно обучение, за да се бори с болестите и да решава глобални проблеми. Докато полетата са все още в ранна детска възраст, клиентите и хората навсякъде гледат благосклонно на инициативи, които се стремят да се борят с тези проблеми и да ги изкоренят от земята.

Макар заглавията да звучат така, сякаш AI не е добре дошла концепция за клиентите, се оказва, че мненията не могат да бъдат прекалено опростени. Те оценяват плюсовете и минусите на ИИ в живота си и изглежда са склонни към използването на ИИ. Докато компаниите ефективно съобщават за ползите и прилагат технологията там, където тя може да окаже въздействие, потребителите ще продължат да гледат на изкуствения интелект като на положително развитие.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.