Машинното инженерство помага да направим живота ни по-лесен чрез различните си дисциплини

Машинното инженерство влияе на живота ни по много начини. Различните области на машинното инженерство се опитват да използват сила, енергия и движение, за да изградят машини или приспособления, за да улеснят живота ни.

Машинното инженерство оказва влияние върху ежедневието ни, без да го забелязваме. Когато завъртите ключа на светлината, карате влак или автобус, когато пресичате мост и много други ежедневни дейности – всичко това е под дисциплината на машинното инженерство.

Различните дисциплини на машиностроенето

Както всички други инженерни области, машинното инженерство има много подполета, където хората могат да се специализират. Наборът от умения, научени в рамките на тези специалности, се прилагат за практическа употреба, така че нашето съществуване може да бъде по-продуктивно и смислено.

Ето някои от дисциплините по машиностроене:

o Механика – тази област включва изучаване на силите и тяхното въздействие върху нещата. Това включва анализ и прогнозиране на това как обектите ще реагират на различните натоварвания, на които могат да бъдат подложени. Има няколко поддисциплини в тази област като статика, динамика, механика на флуидите, механика на материалите и механика на континуума

o Кинематика – по тази дисциплина човек ще научи за движението на телата и системата от тела. Буталата на вашите коли или кранът, който вдига тежки товари, са практични приложения на принципите на кинематиката

o Роботика – включва сътрудничеството на различни инженерни дисциплини като електротехника и софтуерно инженерство с машинното инженерство. Изящните роботи, които виждаме да се разработват, за да помогнат на хората да сглобяват автомобили и други неща, зависят преди всичко от прилагането на уменията, научени в тази дисциплина на машинното инженерство

o Структурен анализ – машинното инженерство споделя тази дисциплина с гражданското инженерство и е фокусирано основно върху това защо обектите се провалят. Той ще дешифрира защо структурите ще се счупят или защо няма да функционират, както се предполага, че са проектирани.

o Термодинамика – това е споделено изследване с други области на инженерството. Занимава се с енергия, приложена чрез изграждане на електроцентрали, вентилация, хладилна техника, радиатори и всичко, което включва преобразуване на енергия от една форма в друга.

o Изготвяне – това включва инструкциите, използвани за изграждане на машини. Чертежите вече се подпомагат от компютри в триизмерно представяне.

Какво Предстои

Машиностроенето е област, която не спира да търси отговори, които да улеснят живота ни.

Границите се пресичат и умовете се изтласкват до своите граници, така че механичните системи да могат да бъдат по-безопасни, рентабилни и по-ефективни. Компютърно подпомаганото инженерство непрекъснато се развива за създаване на по-подробни и точни модели на продукти, монтажни части и други интерфейси.

Има последните постижения в проектирането и производството на композитни материали. Някои добри примери за това са въглеродните композитни материали, които се използват в автомобили, самолети, космически кораби и простите високотехнологични въдици.

Също така има значителни усилия за изграждане на повече машини, което помага за автоматизацията на поточните линии и други неща. Машинното инженерство помага за изграждането на автомобили, автоматизирани паркинги и прости автоматизирани системи за дозиране.

Освен големите неща, споменати по-горе, машинното инженерство се фокусира и върху малките неща. Нанотехнологиите взаимодействат с молекулярното инженерство, което основно има за цел да произвежда молекулярни асемблери. Тази област на инженерството има големи мечти, които ще имат голямо влияние върху войната, проучването и здравето, но все още е на етап проучване.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert