Машинното обучение е допълнителна част от изкуствения интелект

Технологията е съществена част от съвременната наука и напредъка по отношение на овластяването на електронните джаджи и за изпълнение в мащаб. Както знаем, технологията е търсена през последното десетилетие и през по-ранното десетилетие са направени мерки за развитие, прилагайки тази технология. Повечето от интелигентните джаджи, които използваме днес, са страхотният резултат от тази технология. Понякога напредъкът на тази технология ме кара да си мисля, че изкуствен интелект ли е?

Много документи, които може да сте чели тук, базирани на тази технология, но някога сте мислили, че това може да е част от изкуствен интелект. Статията е на същата тема и ще ви остави със запитване, че „машинното обучение е помощна част от изкуствения интелект“?

Машинното обучение (ML) е толкова неизбежно в днешно време, че без съмнение го използваме като цяло за един ден, без да го разпознаваме. Изследователите се разпадат и продължават да работят, за да превърнат тази технология като добър източник за напредък към ИИ на ниво човек.

Методите на тази технология са надградени в рамките на 10 години, преди да се администрират и подобряват лесно новите подобрения в работата. То е в бързо преминаване на фаза и адекватно приемане от света; схоластици, които се интересуват от електронно мислене и проучват, за да постигнат постижение, ако машината може да вземе от данни.

Промяната на тази иновация е основна за активизиране на основния напредък, ако моделите разкрият нови данни; те трябва да имат способността да се променят независимо. Всичко го смяташе за наложително, за да го направи лесен за използване в различни области. В бъдеще това ще бъде основна и силна методология, която да направи инертното искане в хода на пътя –

  • Финансова търговия

  • Здравеопазване

  • Маркетингова персонализация

  • Признание за измама

  • Препоръки

  • Онлайн потърсете Мониторинг на данни

  • Грижа за естествения език

  • Интелигентни превозни средства

ML е специалността за създаване на електронни джаджи, които да действат, без да бъдат недвусмислено модифицирани. През по-ранното десетилетие технологията ни даде самоуправляващи се автомобили, полезно утвърждаване на разговори, ефективен уеб вид и значително подобрена оценка на човешкия геном. В тази статия ще получите някои отговори относно най-доброто от тази система и ще опитате да ги изпълните и да ги преместите, за да работят сами. Още по-фундаментално, вие ще получите някои отговори относно спекулативните основи на ученето и в допълнение ще получите очакваното рационално ноу-хау, което бързо и надеждно ще приложи тези стратегии към нови проблеми. И накрая, ще получите някои отговори относно някои от препоръчаните от магистъра методологии в напредъка според машинното обучение и изкуствения интелект.

Това е технология, която е в състояние да осигури голям напредък в извличането на информация и количествено измеримо утвърждаване на илюстрации. Сега се разглежда като технология за бъдещ аспект на калибъра. Експертите работят върху идеите за модернизиране на ежедневните джаджи и изработването на някои интересни устройства за хакерство.

Това са някои аргументи, които ме карат да си мисля, че „машинното обучение е помощна част от изкуствения интелект“?

Заключение: – Машинното обучение и AI са почти едни и същи технологии и помагат на човешкото същество да улесни живота си. Ако и двете са еднакви или пропорционално равни, това е добър знак за развитието.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert