Обучение за медицинско таксуване

Обучението по медицинско таксуване има за цел да предостави на студентите най-новите разработки в застрахователната сфера. Значителен процент от застрахователните искове се отхвърлят поради неправилни практики за фактуриране. Следователно доставчиците на здравни услуги сега наемат само обучен специалист за медицински фактуриране. Обучението по медицинско таксуване ви помага да разберете стандартните практики в процеса на фактуриране и предоставя необходимата информация относно основите на системата за кодиране. Обучението помага за придобиване на възнаграждаваща кариера като медицински специалист или застрахователен специалист.

Обучението по медицинско таксуване се предлага от няколко медицински училища и учебни центрове. Моделът на обучение може да бъде обучение в класна стая, дистанционно обучение или онлайн класове. Курсовете за обучение включват краткосрочно обучение по определени теми, курсове за сертификати, диплома за следдипломна квалификация, асоциирана степен или курсове за продължаващо обучение за най-новите постижения в системите за медицинско плащане. Една добра програма за обучение трябва да включва практическо обучение, за да запознае студента с работната среда. Курсовете помагат на студентите да издържат изпита за сертифициране, провеждан от професионални организации. Периодът на обучение обикновено се различава в зависимост от модела на курса. Завършването на стандартното обучение по медицинско таксуване ще отнеме около година.

Обучението по медицинско таксуване предоставя изчерпателна представа за медицинските термини и системите за фактуриране. Учебната програма като цяло включва основите на медицинската наука и техническите умения с процедури за кодиране и системи за фактуриране. При обучението е неизбежно ръководството и редовната оценка на професионален експерт. Обучението предлага фундаментални познания по теми като анатомия и физиология, правни въпроси, системи за възстановяване на суми, обработка на застрахователни искове и др. Обучението по медицинско таксуване поставя акцент върху специализирани протоколи за фактуриране като текущата процедурна терминология (CPT), международна класификация на болестите (ICD) и Администрация на финансиране на здравеопазването обща процедурна кодираща система (HCPCS) и др. Обучението предоставя задълбочени познания в електронните и ръчни системи за фактуриране за подготовка и обработка на застрахователни искове. Освен това предоставя експертни познания по свързани теми като създаване и поддържане на досиета на пациенти, правилен избор на код и силни компютърни умения и умения с клавиатура.

Обучението по медицинско фактуриране предлага възможности за работа в специализирани отдели и управление на офиса. Необходими са обучени специалисти по фактуриране в болници, лекарски кабинети, клиники, старчески домове, застрахователни компании, училища и рехабилитационни центрове. На професионалистите по медицински фактуриране се предлагат работни места като мениджъри на медицински кабинети, медицински секретари, медицински рецепционисти, медицински сметели/кодери, служители на медицински досиета и др.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert