Поглед към софтуера за изчисляване на издръжката на деца в Айдахо

Щатският законодателен орган в Айдахо е отговорен за определянето на факторите, които влизат във формулите за издръжка на деца. Тези насоки се намират в Ревизирания устав на Айдахо 25-320 и поставят универсален стандарт върху съдилищата по семейно право при отпускане на издръжка.

Софтуерът за изчисление облекчава тежестта за родителите и професионалистите по семейно право при определянето на какъв вид плащания все още ще подкрепят децата, но не са несправедливи към получателя.

Фактори в Насоките на Айдахо

Насоките на Айдахо вземат предвид няколко части, когато използват формулите, за да постигнат справедлива и законна сума.

Четирите фактора, които влизат във формулите за Айдахо, включват:

  1. Брутен доход: И за двамата родители определете общата печалба преди данъци или удръжки, като прегледате данъчните регистри и текущите заплати.
  2. Време за родителство: Айдахо дава на родителя без попечителство кредит към сумите за издръжка на дете въз основа на броя нощувки в графика за попечителство. Колкото повече нощувки, толкова по-голямо е намалението на издръжката за дете.
  3. Допустими деца: Формулата изисква броя на децата под 18 години или все още в гимназията.
  4. Допустими удръжки: Някои удръжки намаляват брутния доход на всеки родител, създавайки регулируем доход, който да се използва във формулата. Приемливите удръжки включват премии за здравно осигуряване за децата.

Калкулатори за издръжка на дете

При изчисляване на общи суми въз основа на държавни указания потенциалът за грешка и неточност е голям. Поради сложността на работните листове, дълбочината на формулите и основната човешка грешка, често резултатите са просто грешни. Софтуерът за изчисления, специално проектиран за насоките на щата Айдахо, може да елиминира грешките и бързо да генерира точни суми.

Idaho Child Support е една софтуерна програма, която винаги използва най-новите насоки от държавата. Просто въведете необработените данни от вашия случай и оставете програмата да поеме.

Софтуерът SUPPORT е друга опция, която жителите на Айдахо могат да използват, когато определят колко да платят или получат. Програмата не само изчислява суми, но също така включва лист с семейна информация, стандартни работни листове за еднолично и съвместно попечителство, работен лист за данъчни облекчения и др.

Предимства на точната поддръжка

Определянето на точната издръжка на дете е отговорното нещо, което трябва да се направи, за да се гарантира, че се спазват най-единните стандарти на щата Айдахо. Сумата отразява способността ви да плащате и я обединява със средните разходи за живот за държавата. Плащането, което правите или получавате, също може да бъде променено, когато се променят вашите доходи, график или други фактори.

Независимо дали плащате или получавате подкрепа в Айдахо, научаването на държавните закони, свързани с формулите и изчисленията, е предимство при договарянето на условията на вашия спор за родителски права или развод. Използването на софтуер за калкулатор за изчисляване на точни суми прави този процес още по-гладък.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert