Преглед на софтуера за фактуриране на застраховки

Необходимостта от увеличаване на производителността при намалени разходи, като същевременно се предоставя най-доброто обслужване на пациента, е причината, поради която здравните специалисти избират софтуер за фактуриране на застраховки. Лекарите използват софтуера, за да управляват финансите си от доста дълго време. Но софтуерът прави чудеса в системата на здравеопазването. Днешният софтуер дава цялостно решение за работата в бек офиса на здравния специалист. Това е добре известно като софтуер за управление на медицинска практика. Софтуерът прави всичко – от насрочване на срещата на пациента до събиране на възстановяване на разходите.

Повечето от наличните софтуерни продукти за таксуване на пазара са съвместими с HIPAA. Някои от тях обаче може да са само частично съвместими с HIPAA. Когато здравните заведения използват пълен софтуер, съвместим с HIPAA, няма място за нарушаване на регламента. Така че лекарите не трябва да се тревожат за наказанията за нарушаване на HIPAA.

Софтуерът за фактуриране на застраховки отчита всички просрочени плащания както на пациенти, така и на застрахователни компании и уведомява служителите за всяко салдо или доплащане, което трябва да бъде платено от пациента. Така служителите в медицинския кабинет са по-информирани за плащанията на пациентите и им помагат да съберат доплащането, което ако не бъде събрано навреме, може да доведе до усложнения по-късно.

Автоматизирането на генерирането на отчетите и отчетите намали необходимостта от бек офис персонал в здравното заведение. Въвеждането на данни и извличането им е много удобно с помощта на софтуер; спестява време и го прави по-ефективен. Софтуерът за фактуриране на застраховки помага за рационализиране на процеса на фактуриране и премахва натиска върху служителите. Така производителността и ефективността на персонала се е подобрила в по-голяма степен.

Софтуерът за таксуване на застраховки може да бъде клиентски сървър или доставчик на приложни услуги. Клиентският сървър изисква плащане от предния край. Това трябва да бъде инсталирано в компютъра на медицинския кабинет и е свързано само с локалната мрежа. Недостатъкът на това е, че всеки проблем в софтуера налага наемането на ИТ персонал, тъй като здравните специалисти не могат да го поправят. Където при доставчика на услуги за приложения сървърът се намира в базата данни на софтуерните компании. Софтуерната компания управлява технологията, възстановяването и друга поддръжка. Този вид софтуер обикновено се заплаща на месечна база.

Независимо дали става въпрос за клиентски сървър или доставчик на услуги за приложения, здравните специалисти трябва да имат някакъв вид обучение, за да работят с това. Повечето от курсовете за медицинско таксуване обучават своите студенти в този аспект. Софтуерът за таксуване на застраховки е основно изискване за добре организирана организация. Това е икономически ефективен начин за подобряване на производителността.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert