Софтуер за шпионски телефон: защо да го използвате?

Въпреки че никой не иска да бъде тайно шпиониран, има някои употреби на шпионски софтуер, които са легитимни и може да не навлизат в ничия личен живот. Ако инсталирате този софтуер на собствения си телефон, тогава имате възможност да го намерите или да си го върнете, ако е бил откраднат. Това е прост проблем със сигурността.

Ако детето ви или който и да е член на семейството ви изпадне в беда, докато мобилният телефон е на него, тогава има шанс да му помогнете. Поверителността не е проблем, ако всички са се съгласили и спазват основните правила. Например: никакво шпиониране, освен ако някой липсва, не се яви на среща, игнорира полицейски час или всяка друга ситуация, за която е договорено. Ако дете бъде отвлечено и това се случи, времето е от решаващо значение и статистиката показва, че много малко деца оцеляват в първите критични часове. Мобилен телефон с проследяване дава преднина на полицията и на вас.

Всеки, който е имал тийнейджъри, знае, че поддържането на връзка с родителите, когато са навън, не е приоритет. Тийнейджърът ще знае, че ако не се придържа към указанията, тогава някой ще го търси в клетката. Това може да бъде начин да се даде повече свобода с по-малко притеснения и е печалба за всички.

Законното използване на шпионски телефони

В момента е законно да шпионирате мобилен телефон, ако сте собственик на телефона. Това означава, че е законно да използвате софтуера, за да защитите семейството и имуществото си. Също така е законно да шпионирате бизнес телефони, които притежавате. Не е ясно дали е законно да шпионирате вашите служители без тяхно знание. По принцип хората трябва да бъдат информирани, ако разговорите им се записват.

Незаконно използване на шпионски телефони

Компаниите и уебсайтовете, продаващи шпионски телефони, носят отказ от отговорност относно незаконното използване на шпионски софтуер. Те не искат да носят отговорност за незаконното използване на шпионския софтуер. В същото време те дават примери как могат да се използват телефони, които не могат да бъдат нищо друго освен незаконно. Пример за отказ от отговорност:

Отказ от отговорност: XXXX е софтуерна програма, предназначена да събира информация за телефон. Трябва да сте законният собственик на телефона или да имате разрешение от потребителя на телефона да инсталирате XXXX на него.

Ако не спазвате това, може да нарушавате федерални, щатски или местни закони, в зависимост от това къде живеете. Препоръчва се дискретност и преценка на потребителя. Получавайки XXXX, вие се съгласявате да го използвате само за законни цели. Вие също така се съгласявате да използвате софтуера по свое усмотрение и отговорност, като освобождавате XXXX от всякакви правни отговорности, произтичащи от вашите действия, включително, но не само, загуба на данни и повреда на оборудване, както и всички правни последици от вашите действия. Нищо изрично или подразбиращо се в този уебсайт няма да създаде никаква гаранция. В допълнение, вие се съгласявате да освободите екипа на XXXX като физически лица или като компания от всяка правна отговорност, произтичаща от щети във взаимоотношения или загуба на капитал, които могат да бъдат причинени от използването на софтуера. Използването на XXXXe ще се счита за приемане на този отказ от отговорност.

Този отказ от отговорност показва много ясно, че компанията XXXX не иска да носи отговорност за незаконно използване на техния софтуер. В същото време често задаваните въпроси за рекламата гласят, че няма начин да бъдете хванати, софтуерът е неоткриваем и всичко, което е необходимо, е IMEI номера на телефона и телефонния номер. Има и редица предложения за скрито използване на софтуера с типични примери за залавяне на измамени съпрузи или партньори и разкриване на нелоялно или престъпно поведение на служители. Не е нужно много, за да си представим как човек може да използва софтуера незаконно и да не бъде хванат.

Шпионският софтуер за мобилни телефони може да се използва за добро или зло. Знанието е сила и тази сила може да се използва за защита на собствеността и гарантиране на безопасността на членовете на семейството или може да се използва за нахлуване в личния живот на невинни хора с информация, която може да бъде използвана срещу тях. Законите, предотвратяващи незаконното използване на шпионски софтуер, ако съществуват, не са приложими в момента. Като знаете това, трябва да предприемете стъпки, за да предотвратите скритото инсталиране на шпионски софтуер на вашия телефон. Ако подозирате, че на телефона ви има шпионски софтуер, трябва да го премахнете от вашия доставчик на услуги и бъдете по-внимателни.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert