5 нововъзникващи технологични тенденции за подобряване на кариерата

Технологичните тенденции стават все по-големи и по-добри всеки ден. Техническият напредък интегрира повече ресурси, както и ги прилага по методичен начин. И така, всяка технологична област включва нови технологични постижения, за да прави нещата по по-опростен начин. В тази статия ще обсъдим някои технологични тенденции, които могат да оформят вашата кариера в ИТ.

Най-важните технологични тенденции за 2018 г. са тук по следния начин:

Изкуствен интелект:

В последно време AI навлиза в голямата картина. В наши дни техническите експерти се опитват да внедрят AI технологии в повечето ИТ области. Усъвършенстваната невронна мрежа е по-подходяща за разрешаване на проблеми в реално време по по-бърз начин. Освен това, роботиката осигурява по-добра бъдеща перспектива във всеки поток. Независимо дали сте здрави или сте в основния ИТ, AI се оказва полезен за вас.

Наука за данни:

В днешния свят вероятно данните са най-скъпото нещо, което може да определи бизнес целите. Нашият ежедневен живот е пълен с данни и те също идват от личното използване на социални медии. Увеличаването на размера на данните е обратно пропорционално на пространството за съхранение. Колкото повече съхранявате данни, толкова по-малко място за съхранение ви остава. Науката за данни е обширна тема, където големите данни играят най-важната роля. Помага ви да съхранявате и управлявате данни по организиран начин. Поради прекалено нарастващия бизнес обхват, анализът на данните стана най-важен в последно време. Различни инструменти за анализ на данни се използват за извличане на най-сортирания резултат.

Облачни изчисления:

В днешно време нещата стават мобилни, така че не можем да зависим само от централизираните ресурси. Трябва да се свържем с базата данни отвсякъде и по всяко време. Тук идва значението на облачните изчисления, където всичко е достъпно от разпределен източник и се нуждаете само от добра интернет свързаност. Ето защо облачните ERP решения като Salesforce, Pega също стават популярни.

Разширено машинно обучение:

Машинното обучение е специална част от изкуствения интелект, която помага на машините да усвоят знанията от реалния живот. Машинното обучение се фокусира върху вътрешното компютърно програмиране, което може да повиши ефективността на машината според сценариите от реалния живот. Освен това, това е обширен раздел, който разглежда много видове методи за обучение, като контролирани, неконтролирани, полуконтролирани алгоритми за машинно обучение, както и алгоритъм за машинно обучение за подсилване.

Мобилни технологии:

Мобилните технологии съществуват от последното десетилетие. Както iOS, така и Android се променят с времето. Все повече и повече функции се добавят година след година в мобилните устройства технология. Сега всички сме в ерата на смартфоните и повече подобрения със сигурност ще се случат през следващите дни.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert