HVAC BIM съответства на строителния работен процес за механични изпълнители

Търсите услуги за информационно моделиране на сгради за ОВК? Изберете водещите BIM услуги за механични изпълнители и съпоставете своя поток от строителни работи с BIM. Ще трябва да предоставите набор от входни данни, като документи за проектиране и договори, спецификации и подаване на оборудване, за да потвърдите дизайна на вашия модел на сграда. По време на моделирането, дизайнът се утвърждава за конструктивност и поддръжка и окончателният модел се създава след разрешаване на сблъсъци чрез пренасочване на работата на каналите, промяна на котата и преоразмеряване на канала. Освен това трябва да проверите дали доставчикът на BIM услуги, който избирате, следва кодовете и стандартите, които са приложими за вашите проекти. Повечето от доставчиците на услуги работят в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни за пълно разрешаване на сблъсъци и елиминиране на повторната работа.

Нека да разгледаме Създаването на модел от ламарина за ОВК, валидирането на дизайна в ОВК и производството на чертежи в магазина:

Създаване на HVAC модел – 3D HVAC информационен модел на сградата се изготвя в съответствие със спецификациите на инженерните документи, като се използва набор от входни данни като документи за проектиране и договор (IFC, комплект CD), листове със спецификации на проекта и подаване на оборудване. Инженерите координират модела с други професии на MEP и доставят изходни продукти за производство и спулиране в PDF, DWG, Revit и Navisworks. Моделите за ОВК са създадени с закачалки, трапец и сеизмични ограничители и се допълват чрез използване на информация от архитектурни, структурни и други професии, както и източници на полезност. Окончателният модел се създава след разрешаване на всички сблъсъци чрез пренасочване и преоразмеряване на канала и промяна на кота.

Валидиране на дизайн в ОВК – Инженеринг на стойност и валидиране на дизайна също се предлагат за моделиране на ОВК. Някои от водещите услуги за информационно моделиране на сгради, ОВК, предлагат допълнителни прозрения и най-добри практики за подобряване на работния процес на механичните изпълнители. Много компании следват SMACNA и други приложими кодове, отнасящи се до строителството. Това помага за предварително изработване на монтажни възли и намаляване на времето за монтаж на място. Освен това вашите материални отпадъци и разходи са намалени. Валидирането на механичния дизайн в ОВК включва изчисляване на топлинното натоварване, трасиране и оразмеряване на каналите за ОВК системи и изчисления на външно налягане, график и избор на оборудване, прокарване на тръби за водна система и изчисления на главата на помпата за водни системи.

Производство на рисунки в магазин – Като механичен изпълнител, вие можете да получите чертежи за ОВК и по този начин можете да планирате, изпълнявате и монтирате механична работа ефективно, спестявайки много вашето ценно време и разходи. Повечето от оформленията на механичните услуги са свързани с архитектурни стени и структурни колони и по този начин ви помагат да намерите лесно механичните елементи. Окончателните подробни цехови чертежи се използват за автоматизация на полето с помощта на GPS оборудване. Подробностите на механичното оборудване (секции и изометрични) и подложките за оборудване са посочени с архитектурни решетки и структурни чертежи за инсталиране на HVAC оборудване от Approved Submittal на подходящи места.

Открийте експертен доставчик на BIM услуги и получете ефективни услуги за информационно моделиране на HVAC сгради. Разгледайте факта дали доставчикът на механични BIM услуги е независим от платформата и работи на всички основни софтуерни платформи като AutoCAD, Revit, Point Cloud, Autodesk Fabrication, A-360 Collaboration & BIM 360 Glue. Изберете най-добрата BIM компания и управлявайте своя строителен работен процес по компетентен начин.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert