VoIP софтуер за таксуване

VoIP е акроним за Voice over IP (Internet Protocol), или казано по-често, телефонна услуга през Интернет. По принцип това е набор от общи интернет стандарти, които позволяват гласът на потребителя да бъде преобразуван в малки пакети цифрови данни, които след това могат да се изпращат по компютърни мрежи. На приемащия край VoIP компютрите отново сглобяват пакетите данни обратно в конвенционален аудио сигнал, който може да се чуе точно като по обикновена телефонна линия. Това е онлайн схема, която кипи около интернет общността през последните няколко години. Основно предимство на VoIP е, че избягва таксите, начислявани от обикновените телефонни услуги.

Има и VoIP софтуер за фактуриране, който обработва фактуриране и други процеси. Този софтуер може да се използва от всякакъв вид бизнес. Помага при проследяване на клиентите, сметките, които да им бъдат изпратени, и други подобни подробности чрез протокол. Този софтуер има функции като широколентов телефон, компютър към телефон, търговия на едро (прекратяване), обмен на трафик, международно обратно повикване и предплатени карти за повикване, които отговарят на вашите VOIP бизнес нужди.

VoIP таксуването е тясно интегрирано с популярни шлюзове, гейткипи, прокси сървъри и меки комутатори от доставчици като Quintum, Cisco, Sylantro, Veraz, Nextone, IPtel, Mera и други съвместими устройства. Повечето системи за телефонно таксуване, използвани днес, се основават на стандарти, различни от IP, което ги прави необорудвани за обработка или точно таксуване за IP услуги; следователно VoIP таксуването стана известно. Причините, поради които повечето доставчици на услуги и предприятия избраха софтуера за фактуриране на VoIP, за да разширят бизнеса си, е, че той интегрира основните функции като удостоверяване, оторизация и счетоводство с жизненоважни функции, които улесняват ефективното управление на всички процеси, свързани с фактуриране, като клиенти , услуги, финанси, разпространение на услуги, отчитане, партньори в трафика и потребителски права.

Софтуерът за VoIP фактуриране позволява на доставчиците на услуги и предприятията да разширят бизнеса си чрез включване на рентабилни VoIP услуги в своите предложения. Той също така дава възможност за предплатени или постплатени опции за таксуване за използване на разговори и предоставя възможност за предлагане на гъвкави планове за разговори.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert